top of page

Alof Wiechmann, directeur Interpolis …We hebben van jou en je “crew” tot in onze botten genoten. Wat een plezier en originaliteit! Jullie waren super en jullie hebben een ploeg van echt wel wat gewend zijnde managers zeer geïnspireerd. Er wordt binnen ons bedrijf nog vaak aan gerefereerd…

 

Rob Gaveel Manager Realisatie & Beheer bij Gemeente Goirle...

Bleyewerck heb ik in de afgelopen anderhalf jaar ervaren als zeer inspirerend, prikkelend en faciliterend. Duidelijk gericht op het bereiken van werkbare resultaten, die gedragen worden door, in mijn geval, het centraal managementteam.

 

Hans Jansen, directeur Denkproducties …Gerard Korthout combineert in onze twee workshops Turbomanagement en ‘Nee - de workshop’ inhoud en vorm op een gave manier. Er zit veel praktische inhoud in, maar ook onverwachte werkvormen, humor en zelfs muziek…

 

Rob Mallens, directeur M&M:

‘Blussen met Benzine’, dat was onlangs de titel van een sessie voor vooraanstaande reclamebureaudirecteuren bij Bleyewerck. Van begin tot eind boeiend en zo inspirerend! En dat is knap aangezien zijn publiek van deze middag uiterst verwend en gewend is aan creatieve sessies.

 

Jan Aleman, Concerncontroller waterschap Hollandse Delta

Bleyewerck is een uitstekende managementburo. Bleyewerck heeft onze mensen weten te inspireren tot grootse daden en versnelling aan te brengen in processen en vergeet daarbij niet dat relativeringszin en humor niet te onderschatten elementen zijn.

 

Tonja Nortier , managementteam SDW Zorg

Bleyewerck heeft voor SDW (begeleiding en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking) als procesbegeleider/trainer bijna 20 bijeenkomsten begeleid, zowel met leidinggevenden, als met medewerkers. Bleyewerck brengt diepgang en scherpte, doorbraken en versnellingen en laat mensen ervaren. Met beeld en geluid haalt hij alles uit de kast voor een leerzame en 'bleye' bijeenkomst. De reacties van de SDW medewerkers op de bijeenkomsten? Interactief, informatief, afwisselend, samen, leerzaam, inspirerend!

 

 

 

 

halszaak

30% wil anderwerk

meer nieuwsbrieven

Tal van halszaken worden ons voorgelegd. Een schets. Hoe maken wij meer omzet? Hoe kunnen wij slimmer werken? We zitten in een vastgeroest patroon, hoe krijgen we verandering voor elkaar? Hoe kunnen we meer Gouden Klanten krijgen? We hebben heus talent, maar profiteren te weinig van elkaar. Maar hoe kan het anders? We hebben moeite om elkaar scherp feedback te geven. Het lukt ons niet echt om sprankelende presentaties te geven. We hebben moeite met Nee-verkopen. We zijn afgedwaald van de essentie: waar gaan wij voor en waar staan wij voor? Hoe krijgen we de neuzen dezelfde kant op?Hoe zouden wij veel slimmer met onze tijd kunnen omgaan? Hoe kunnen wij de mindset binnen het team een boost geven? Hoe kunnen wij de relatie met onze klanten flink versterken? Hoe zorgen wij voor meer flair en elan? Hoe lukt het ons om een stuk plezieriger te samenwerken?

actueel

trainingen &

workshops

​Iets willen leren zonder plezier is hetzelfde als een plant willen laten groeien zonder water. Bleyewerck zorgt ervoor dat mensen geraakt worden en geeft ze het gevoel ‘al doende’ te leren, zodat ze zelf regisseur zijn van het eigen leerproces. Saaie cursusmappen, model na model, oeverloze powerpointpresentaties en belerende docenten werken niet. Bleyewerck onderscheidt zich door middel van learning by doing, spel en simulatie, tips en tools, multimediale technieken en theatrale werkvormen. 

proces-

begeleiding

Soms is in het team het plezier, de trots, de teamgeest en het rendement ver te zoeken. Laat staan dat er sprake is van elkaar blij maken. Bleyewerck is gespecialiseerd in groepsprocessen en samenwerkingsvraagstukken en fungeert op dit terrein als procesbegeleider om zaken weer snel op de rails te krijgen. Zodat een team weer in staat is om het eigen imago op te vijzelen, afspraken na te komen, helder met elkaar te communiceren en elkaar te helpen en te steunen waar nodig.

TEAM-

building

Teambuilding is ‘in’ en dat is logisch. Hoe smeed je een groep individuen tot een hecht team? Teambuilding is een manier van werken die mensen blij maakt. Het geeft een enorme energie en leidt tot plezier. Events zijn als investering bij Bleyewerck het dubbel en dwars waard. 

congres &

symposia

Organisaties kiezen voor Bleyewerck als er iets bijzonders moet gebeuren. Wij fungeren als creatief en praktisch klankbord als er iets indrukwekkends georganiseerd, geleerd, verkregen, overgebracht, bedacht, besloten, bediscussieerd of gevierd moet worden. Bleyewerck kan u alle werk uit handen nemen door de regie te voeren en van het event de coördinatie op zich te nemen. Ook verzorgen wij graag de programmering, passende sprekers, workshopbegeleiders en de ideale dagvoorzitter.

werkvormen

Bleyewerck onderscheidt zich door middel van learning by doing, spel en simulatie, tips en tools, multimediale technieken en theatrale werkvormen. 

edutainment

 

Momenten waarbij uw gehele personeel of klantenkring aanwezig is, zijn gouden momenten om te werken aan pure blijdschap. Lering en vermaak kunnen perfect hand in hand gaan. Kwestie van plannen en doseren, maar ook durven loslaten en creativiteit en spontaniteit de ruimte te geven. Bleyewerck heeft veel ervaring met het werken van groepen van vijf tot duizend personen. We hebben alles in huis om uw congres, studiedag, klantencontactdag, MD-traject, jubileum, kickoff & start-up en pas-op-de-plaats-moment onvergetelijk te maken. Vooral veel humor en vermaak.

sprekers &

acteurs

​Bleyewerck beschikt over een enorm netwerk van professionele en zeer bijzondere trainers, sprekers, sporters, procesbegeleiders, muzikanten, acteurs en adviseurs met een brede praktijkervaring. Onze insteek is simpel: de beste persoon uit de markt helpt u bij uw trainingsvraag. Deze professionals helpen u graag een handje om blijdschap in werksituaties te creëren.

Veranderen © Gerard Korthout 

 

Als je altijd maar blijft denken

Wat je altijd al dacht

Dan zal het leven brengen

Wat het leven eerder bracht

Als je alsmaar blijft doen

Wat je altijd al deed

Verandert er niets

Als je dat maar weet

 

Als je steeds blijft lezen

In hetzelfde boek

Zul je niet veel leren

En groei je niet zo goed

Als je blijft besluiten

Wat je altijd al besloot

Kun je niet genieten

Waar je vroeger van genoot

Als je kiest voor wegen

Die je eerder hebt gehad

Brengt jouw pad hetzelfde

Verandert er geen spat

Maar met lef om te leven

En alles uit de kast

wordt morgen nooit meer

Wat het gisteren was

 

Want veranderen zit niet in anderen

Veranderen zit in jezelf 

klik hier voor filmpje

bijna 10.000x bekeken!

bottom of page